Graalmuziek ondersteunt en versterkt geestwetenschappelijke cursussen en voordrachten rondom esoterische thema’s en vieringen. De klanken van deze muziek spreken rechtstreeks het hart van de toehoorder aan. Een ongekend innerlijk verlangen wordt wakker in relatie tot het behandelde thema en versterkt daardoor de uitwerking van de voordrachten.

Het is de combinatie van de voordracht, mijn intentie, instrumentkeuze en de oorsprong van de muziek die maakt dat deze muziek die bijzondere uitwerking op mensen heeft. Ik maak gebruik van uilleannpipes, flute en whistle. Elk hebben zij een eigen klank- en werkingsfeer. De keuze wordt soms bepaald door de ruimte en gebouwconstructie waar de muziek gebracht wordt, maar ook door de sfeer van de voordracht. Waar het kan speel ik een spel met de akoestiek, waardoor het gebouw meezingt en de uitvoering meebepaalt. Ik speel alleen onversterkt, waardoor akoestiek een voorname voorwaarde is om graalmuziek te kunnen brengen.

Graalmuziek creëer ik uit twee traditioneel Ierse muziekvormen. Ten eerste is er Sean Nós Nua, een oude Ierse zangwijze die uit Arabië via de Balkan naar Europa kwam vlak na het begin van de jaartelling. Er zijn heldere en concrete historische connecties tussen deze muziek en het ontstaan van het graalchristendom op Lérins, zoals de hoogstaande muzikale cultuur die er heerste en het tien jarige verblijf van de beschermheilige van Ierland St.Patrick op Lérins. Ten tweede is er de dansmuziek, die ook uit Arabië afkomstig is, maar via Afrika en Spanje door de Moren naar Europa is gebracht rond de middeleeuwen. Met name de Sean Nós Nua zet ik veel in bij de voordrachten.

De muziek die ik breng komt voort uit mijn voorliefde voor traditionele Ierse muziek

FluitKlein
Kaarslichten
MuziekKlein

De muziek die ik breng komt voort uit mijn voorliefde voor traditionele Ierse muziek. Als kind van 8 blies ik al improviserend op fluiten. In die tijd kwam ik ook in aanraking met Ierse en Schotse muziek. Op mijn twaalfde ging ik naar de muziekschool en op mijn dertiende kocht ik mijn eerste doedelzak in de hoop ooit Ierse muziek te kunnen maken. Maar omdat ik daar geen aansluiting bij vond, leerde ik mijzelf gitaar spelen en begon Ierse liedjes te zingen op straat in de stad. In 1993 ontmoette ik Iers muzikanten in Den Haag, kocht er een tweedehands Ierse flute, kreeg les en ging wekelijks meedoen in Ierse sessies aldaar. Er vormde zich een eerste bandje. In 2001 kocht ik mijn uilleannpipes en sinds die tijd heb ik in diverse amateurgezelschappen hoogwaardige Ierse muziek gemaakt. Daarbij deed ik jarenlang podium- en studio ervaring op bij feesten en festivals. Sinds 2007 ben ik in aanraking gekomen met de antroposofie bij stichting Kore in Arnhem, en sinds 2010 ondersteun ik er in variërend gezelschap ook antroposofische voordrachten met deze muziek, tot groot genoegen van de toehoorders.

Graalmuziek breng ik in principe alleen, maar in overleg is dit uit te breiden met meerdere muzikanten die dit heel sfeervol kunnen begeleiden.

Co-creaties met In Via