Graalmuziek is een hartgedragen toepassingsvorm van muziek die ik in veertig jaar als muzikant ontwikkeld heb. Het ondersteunt en versterkt geestwetenschappelijke cursussen en voordrachten rondom esoterische thema’s en vieringen. De klanken van deze muziek spreken rechtstreeks het hart van de toehoorder aan. Een ongekend innerlijk verlangen wordt wakker in relatie tot het behandelde thema en versterkt daardoor de uitwerking van de voordrachten.

Het is de combinatie van de voordracht, mijn intentie, de instrumentkeuze en de oorsprong van de muziek die maakt dat deze muziek die bijzondere uitwerking op mensen heeft. Ik maak gebruik van uilleannpipes, flute en whistle. Elk hebben zij een eigen klank- en werkingssfeer. De keuze wordt soms bepaald door de ruimte en gebouwconstructie waar de muziek gebracht wordt, maar ook door de sfeer van de voordracht. Waar het kan speel ik een spel met de akoestiek, waardoor het gebouw meezingt en de uitvoering meebepaalt. Ik speel daarom alleen onversterkt, waardoor akoestiek een voorname voorwaarde is om graalmuziek te kunnen brengen.

De muziek die ik breng komt voort uit mijn voorliefde voor traditionele Ierse muziek

Graalmuziek creëer ik uit twee traditioneel Ierse muziekvormen. Ten eerste is er Sean Nós Nua, een oude Ierse zangwijze die uit Arabië via de Balkan naar Europa kwam vlak na het begin van de jaartelling. Er zijn heldere en concrete historische connecties tussen deze muziek en het ontstaan van het graalchristendom op Lérins, zoals de hoogstaande muzikale cultuur die er heerste, en het tien jarige verblijf van de beschermheilige van Ierland St.Patrick op Lérins. Ten tweede is er de dansmuziek, die ook uit Arabië afkomstig is, maar via Afrika en Spanje door de Moren naar Europa is gebracht rond de middeleeuwen. Met name de Sean Nós Nua zet ik veel in bij de voordrachten.

Impressie van de muziek in: ”De ketellapper van Tamlacht” door Wim Wolbrink van de Nationale Vertelschool, in de cursus “De filosofie der vrijheid”, april 2021.

Graalmuziek is een vast element in de programmering van Stichting Kore te Arnhem, maar ik breng het ook in samenwerking met de nationale vertelschool in Enschede, en soms bij de Antroposofische Vereniging in Arnhem. Bent u geïnteresseerd in graalmuziek voor uw eigen voordrachten, neem dan contact met mij op.

Co-creaties met In Via