Tijdens de Bentinckmassage kunnen lichamelijke klachten verlichten of verbeteren. Daardoor kan de massage een verzachtende ondersteuning blijken bij een reguliere medische behandeling. Er is echter geen oorzakelijk verband dat dit kan verklaren. Daarom behandel ik primair geen ziekten, maar begeleid ik met behulp van Bentinckmassage mensen die in balans willen komen. Desondanks heb ik wel veel kennis van, en werkervaring met, ziekten en de reguliere behandelingen daarvan (zie ‘Over mij’). Hieronder leg ik uit hoe de massage werkt. Daarbij zet ik de Bentinckmassage in als hefboom bij stagnerende ontwikkelingsprocessen.

Bewustzijn en onbewustzijn wisselen elkaar af. ‘s Nachts slapen we en overdag zijn we wakker. Als we wakker zijn, zijn we ons met onze waarneming vooral bewust van de uiterlijke vormen in onze omgeving. Op de zelfde manier zijn we ook bewust van de vorm en aanwezigheid van ons lichaam. We kunnen het aanraken en aftasten, we kunnen warmte, pijn of stijfheid voelen. Met betrekking tot deze vormenwereld zijn we bewust. Maar voor een bepaald gebied zijn we ook onbewust van onze lichamelijkheid, namelijk als het gaat om de innerlijke lichamelijke processen: bijvoorbeeld van onze stofwisseling. We merken niet dat zuurstof wordt opgenomen in het bloed, of hoe suiker verbrand wordt. En we hebben er ook geen gerichte invloed op. Met betrekking tot deze stofwisseling- of levensprocessen zijn we dus onbewust. Dat is het gebied van waaruit intuïtieve gewaarwordingen kunnen opduiken als weerspiegeling van deze processen. Dat betekent dat er in ons gestel twee krachten werkzaam zijn. In het ene heersen de bewustzijnsprocessen met betrekking tot de uiterlijke vormenwereld die we kunnen waarnemen. In het andere heersen de stofwisselingsprocessen met betrekking tot de innerlijke wereld van de stofwisseling die we kunnen gewaarworden, en waarvan we ons niet bewust zijn.

Deze twee elkaar afwisselende krachten houden elkaar in toom. Wanneer er een teveel van de ene dreigt te ontstaan, perkt de andere hem in. Hoewel we hier niets van merken is dit continue in beweging als een wedijver om het bestaan. En als een slinger van de klok die nooit ronddraait, maar weer terug valt naar de andere kant, is er in dit krachtenspel een ritme van toe- en afname van de ene kracht, ten voor- en nadele van de andere.

Er is een krachtenspel met een ritme van toe- en afname van de ene kracht, ten voor- en nadele van de andere

In Via Bentinckmassage
MassageOlie
In Via Bentinckmassage

Uitingsvormen
Wanneer een van deze krachten toch de overhand krijgt, verschuift er ook wat in het ritmische midden, en raken we bekneld in de eenzijdigheid van één der krachten. We kunnen ons onvrij en onmachtig gaan voelen, doordat dit ons beperkt in ons doen en laten.

Wanneer de levensprocessen gaan overheersen, kan het zijn dat we een dromerige indruk maken. We worden overdag minder alert. Het nachtbewustzijn dringt zich op tijdens de dag. Zintuiglijke prikkels worden minder goed verwerkt, omdat de bewustzijnsprocessen het afleggen tegen de levenskrachten met een slaapbewustzijn. Hoofdpijn, migraine en slecht doorslapen worden aan deze overheersing toegeschreven. En in onze tijd wordt het dan ook steeds moeilijker om op het werk of op school mee te komen in alle ontwikkelingen, die zich steeds sneller opvolgen en complexer lijken te worden en juist de zintuigen en het denken op de proef gesteld wordt.

Wanneer de bewustzijnsprocessen overheersen, kan het zijn dat we star, rigide of dwangmatig kunnen ontaarden in hoe we met de dagelijkse dingen omgaan. Het dagbewustzijn dringt zich nog verder op tijdens de dag, tot in de nacht: moeite met inslapen. Piekeren kan ons uit de slaap houden. We worden te helder en vangen meer prikkels op dan goed is. Het kunnen ordenen en afgrenzen kan tot in het extreme worden doorgevoerd. Pijn in de buik, maagpijn, slecht inslapen en een ‘kort lontje’ worden aan deze overheersing toegeschreven.

Tussen deze twee krachten ontstaat een ritmisch evenwicht. Een rustende beweging of een beweging in rust. Als een in ruimte en tijd in herhalingen levend midden, zijn ademhaling en hartslag in de borstkas de lichamelijke uitdrukkingen van dit ritmische midden. In deze zich herhalende ritmiek, ontstaat gevoel voor maat en het evenwichtig beoordelen van de levensrealiteiten.

Naast eventuele lichamelijke klachten ontstaat in het ritmische midden, bij een overheersing van één van deze twee krachten, het gevoel van uit balans zijn. Een gevoel van niet meer aan de verwachtingen van gezin, werk en/of samenleving te kunnen voldoen. Misschien voel je dat zelfs al niet meer aan, en moet je dat uit je omgeving vernemen door relatieproblemen, leermoeilijkheden en functioneringsgesprekken die daar aanleiding toe kunnen geven.

Wanneer de bewustzijnsprocessen overheersen, kan het zijn dat we star, rigide of dwangmatig worden

PraktijkKlein
MassageBewegingKlein2
Praktijkruimte

De invloed van de Bentinckmassage
De massage vermindert de overheersing van het bewustzijnsproces of het levensproces. Dat doet het innerlijke systeem slechts opschudden als een kussen, zodat een nieuwe innerlijke ordening kan ontstaan. Wat hier concreet voor iemands situatie uit voort komt is niet te voorspellen, maar het is de bedoeling dat een nieuwe harmonie wordt bereikt. Dat kan ontstaan doordat oude blokkades ineens zichtbaar en herkend worden, waar je mee aan de slag kunt. Het stagneren van je persoonlijke ontwikkeling kan weer op gang komen. Behoeften die je in de buitenwereld beantwoord wilt zien zouden langzaamaan innerlijk beantwoord kunnen worden. Met het op gang brengen van de harmonie tussen lichaam en geest, wordt ook de harmonie tussen binnen- en buitenwereld op gang gebracht.

Na de massage ga je even kort een wandeling maken of narusten op de behandeltafel. Wandelen of narusten wordt bepaald door het soort massage dat je krijgt.

De massage is een kortdurende, aangename, vrolijke en verrassende behandeling. Hoewel het een ritmische massage is, is het niet het zelfde als de bekende ritmische massages die we van de antroposofische behandelingen uitwendige therapie kennen. Massages kunnen uitgevoerd worden zonder kleding met gebruik van oliën, of met strak zittende kleding, zoals sportshirts en leggings zonder het gebruik van oliën. Vanwege het opstropen van kleding wordt het dragen van bovenkleding niet aanbevolen.